Angreretten & Angrerettsskjema

Forbrukere har en angrerett etter følgende forutsetning d.v.s. hvis personen er en fysisk person som inngår en rettshandel som verken er til kommersiell handel eller til en selvstendig næringsdrivende:

A. Opplysning om angreretten. Angrerett:

Du har rett til å annullere avtalen innen 14 dager uten å måtte oppgi en grunn.

Annuleringen gjelder 14 dager fra den dagen du eller en kjent tredje person, men ikke transportøren, tar imot den siste varen.

For å gjøre angreretten gjeldende, må du melde fra til oss (GymCompany SL, Avinguda Corts Catalanes 9, Sant Cugat, Barcelona, 08173,, Tel.: +34 932 059 567, E-Mail: [email protected]) med en tydelig forklaring (f.eks. med et brev per post telefaks eller E-mail) om din beslutning å annullere denne avtalen. Til dette kan du bruke det vedlagte mønster-annulleringsskjemaet, men det er ingen plikt å bruke det.

Since once opened, we will not accept products out of the box.

For å utøve angreretten, holder det at du sender en meddelelse om annulleringen før tidsfristen er utgått.

Hva skjer når du annullerer avtalen

vis du annullerer denne avtalen, betaler vi tilbake hele beløpet som vi har mottatt fra deg samt fraktomkostningene (untatt tilleggskostnader som moms , tollklareringsgebyr og hvis du sender pakken med en annen art enn standardleveringen som vi har), senest innen 14 dager fra den dagen vi har fått beskjed om annulleringen. Til denne tilbakebetalingen anvender vi den samme betalingsmåten som ble brukt ved transaksjonen d.v.s. hvis det ikke ble avtalt noe annet med deg; ihvertfall blir det ikke beregnet noen gebyr p.g.a. denne tilbakebetalingen. Vi kan imidlertid nekte tilbakebetalingen til vi har fått tilbake varen eller til du har bevist at du har sendt tilbake alt ettersom hva som skjer først.

Du skal sende eller gi varen tilbake til oss umiddelbart eller senest innen 14 dager fra den dagen du underrettet oss om annulleringen. Fristen er overholdt hvis du sender varen innen utløpet av fristen på 14 dager. Vi betaler kostnadene av returforsendelsen av varen. Du er selv erstattningspliktig for varens verditap bare hvis undersøkelsen av varens beskaffenhet, egenskap og funksjoner ikke kan tilbakevises til den nødvendig omgang fra din side.

Angreretten gjelder ikke h.h.v opphører tidligere.

Angreretten gjelder ikke ved oppdrag av varer som ikke er ferdig produsert, men som er fremstilt etter et individuelt ønske eller som tydeligvis er laget etter konsumentens personlige krav.

Angreretten opphører før tiden ved levering av plomberte lyd- eller videoopptak eller computersoftware hvis plomberingen er fjernet etter levering.

Generelle opplysninger

  • Du skal ikke tilføre varen skader eller urenheter. Vennligst send varen tilbake i original emballasje med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Benytt en beskyttende yttre emballasje. Hvis du ikke har den orginale emballasjen mer, må du sørge for å bruke en emballasje som beskytter tilstrekkelig mot transportskader.
  • Vennligst ikke send varen uten porto tilbake til oss hvis det er mulig.
  • Vær oppmerksom på at de nevnte tallene 1-2 ikke er noen forutsetning for en virksom utøvelse av angreretten.

Send oss en e-post:

Alle våre produkter har returark.
Uansett, Du kan be om det her:

Når du sender e-posten, vil vi sende deg en bekreftelsesmail, og vi vil begynne med omvendt logistikk. Vi vil ta vare på alt. Viktig: Frakt, innkreving og lagerkostnader blir trukket fra det totale refusjonsbeløpet. Når vi har sjekket produktet på lageret av våre teknikere, vil vi tilbakebetale innen en maksimum periode på 7 virkedager. Vi vil holde deg informert gjennom hele prosessen.

Forskrift om forbrukeravtaler (informasjon, avbestilling og tilleggsgebyr) 2013 i henhold til forbrukeravtalene (informasjon, avbestilling og tilleggsgebyr) forskrift 2013, du har rett til å kansellere bestillingen for varer kjøpt fra denne katalogen for full refusjon. Dette gjelder ikke varer laget til spesifikasjonen din, bedervelige varer eller varer kjøpt i butikken.